ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์  ติดต่อสอบถาม 056-248216