เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2563 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ห้องสมุด บุคลากร กศน.อำเภอท่าตะโกร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ06-kExpoHhdOdOWCc2cjeUbQKZmeN0l96dX8FR9jlfYBzQ/viewform