หัวข้อข่าว : โครงการจัดกระบวนการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอท่าตะโก
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอท่าตะโก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้


วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นำโดยนางเทวี พิชัย ผอ.กศน.อำเภอท่าตะโก ได้มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลทุกคนจัดโครงการจัดกระบวนการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยกศน.ตำบลท่าตะโก กศน.ตำบลวังมหากร 2. กิจกรรมการเรียนรู้ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง "พอกินพออยู่พอใช้" จัดโดยกศน.ตำบลพนมเศษ กศน.ตำบลดอนคา กศน.ตำบลหัวถนน กศน.ตำบลทำนบ 3. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพได้ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว จัดโดยกศน.ตำบลพนมรอก 4. กิจกรรมพัฒนาการจัดการขยะอินทรีย์ชุมชน โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยที่เหมาะสม จัดโดยกศน.สายลำโพง

.
.
.
.