วันที่ 22 พ.ค. 63 กศน.อำเภอท่าตะโก นำโดยนางเทวี พิชัย  ผอ.กศน.อำเภอท่าตะโก จัดกิจกรรมอบรมการใช้ Google Form เบื้องต้น ให้กับครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าตะโก เพื่อยกระดับการจัดการสอนและการเรียนรู้   โดยมีนางจุฑารัตน์ ทศไกร และนางธนินทร์ธร ทะวังเสน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สำนักงาน กศน.อำเภอท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์