วันที่ 20 พ.ค. 63 กศน.อำเภอท่าตะโก นำโดยนางเทวี พิชัย  ผอ.กศน.อำเภอท่าตะโก จัดกิจกรรมอบรมการทำ Google Classroom ให้กับครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าตะโก เพื่อยกระดับการจัดการสอนและการเรียนรู้ โดยมีนางศิริพร สุดเล็ก ผอ.กศน.อำเภอเก้าเลี้ยวและคณะครูบุคลากรจากกศน.อำเภอเก้าเลี้ยวเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ สำนักงาน กศน.อำเภอท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์