ธรรมชาติของมนุษย์
           ธรรมชาติของคนเรา ชอบทำตามใจตน ถือตนเป็นใหญ่ ทำอะไรก็เพื่อตน ถ้ามีอำนาจก็ถืออำนาจเป็นใหญ่ธรรมดาของคนเรา อยู่คนเดียวก็เปลี่ยวจิต ต้องมีคู่ ต้องมีครอบครัวอยู่เป็นหมู่เป็นเหล่า เป็นคณะ รวมเป็นประเทศชาติ เรื่องของคนเรา โดยมากไม่รู้จักเรื่องของตนเอง ชอบไปรู้เรื่องของคนอื่น บางทีรู้เรื่องของคนอื่นดีกว่าเรื่องของตนเรื่องของตนเองฝึกได้ยาก ฝึกช้างม้าวัวควายตลอดจนลิงฝึกหัดให้เล่นละคนได้ แต่ตนเองฝึกไม่ได้ ต้องบังคับกันอยู่เสมอ การเรียนธรรมะ ก็เพื่อให้รู้จักความจริง รู้จักเรื่องของตน ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา ๆ
            ๑. เพื่อให้รู้ว่าคนอื่นเขาก็เหมือนเรา
           ๒. เพื่อให้รู้จักเห็นใจซึ่งกันและกัน อย่างที่ว่าเห็นอกเขาอกเรา
            ๓. เพื่อให้รู้จักสิทธิหน้าที่ของตน
            ๔. เพื่อให้รู้จักเคารพสิทธิของกันและกัน
            ๕. เพื่อให้รู้จักความต้องการของสังคม
            ๖. เพื่อให้รู้จักปรับปรุงตัวเองเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม
            ๗. เพื่อให้รู้จักส่งเสริมมนุษยธรรม
            ๘. เพื่อสวัสดิภาพของตนเองและผู้อื่น
            ๙. เพื่อให้รู้จักทางพ้นทุกข์